6. novvembril 2021 aastagal oll Põlva Kultuurikeskusen vahtsidõ võrokeelitside koorilaulõ kontsõrt “Liigu, liigu, laulukõnõ”, kon laulõti ette mõnõ’ parõmba’ konkursilaulu’. Kontsõrdil tennäti kõiki, kiä konkursil üten leivä, ja hõigati vällä ka parõmba laululuuja.
Üles astsõva segakuur “Hilaro”, mudilaisikuur “Ritsik” ja naisikuur “Tempera”.