Tag Archive for: uma pido

Hää’ pidolisõ’!

Taa Uma Pido lõimi mi kõik kuun ja egäüte panus oll tähtsä!

Üts laulupido saa kõrda minnä õnnõ sõs, ku om laulõ, lauljit ja näid,
kiä laulõ oppasõ. Niisama pallo om vaia linnukit kunstiliisi mõttit,
pöörätsit lavastamisideid, häid muusikit ja tandsjit, usinit
vabatahtlikkõ, heldit tugõjit, turvalist keskkunda, hääd võimõndust,
maitsvat süüki, proffe piltnikke, videomiihi, valgustajit ja ehitäjit,
rõõmsa meelega parkmis-, laadu- ja matkakõrraldajit ja kõiki tõisi,
kinkalda ei olõs taa pido saanu olla pidolik, ülev ja illos.

Suur hulk inemiisi tekk pühendünült tüüd – sükäv kummardus ja suur teno
teile kõigilõ!

Uma Pido kõrraldajidõ nimel,

Merike Tigas
Uma Pido projektijuht