Peame kurvastusega teatama, et 30.maiks planeeritud Võru maakonna laulu – ja tantsupidu ei toimu.
Jälgides ekspertide hinnanguid ning ka maailmas toimuvat, on oht, et eriolukord kestab riigis planeeritust kauem ning suured rahvakogunemised ürituste näol on kindlasti veel keelatud mitu kuud.