Hää’ laulusõbra’!

Joba kuu aigu om käünü Uma Pido laulõ valimisõ kampaania. Hääletänü om 280 inemist kokko 9 Eesti maakunnast ja ka välämaalt. Aktiivsõmba omma olnu Umal Pidol käünü laulja’ naasõ’ ja hääletänüid om kõigist vannusõgruppõst. Aituma näile!

V Uma Pido laulukava tulõ just sääne, nigu rahvas taht – tuusjaos saa uma helü anda egäüts viil märtsikuu joosul. Kae’ www.umapido.ee!

A taa hääletüs olõ-i mõtõld õnnõ lauljilõ, a egäle inemisele, kinkalõ umakandi keelen kõlava’ laulu’ tähtsä’ omma’! Egä helü lugõ! Egäüts piät hääletämä isikligult – kahjos mi ei saa arvõsta ei rahvamaja juhi, ringijuhi, koorivanõmba jne täüdetü ankeeti suurõmba grupi iist… Tekke’ sõpru, sugulaisi vai umakandi inemiisiga hindäle juutuubi-disko (st tutvuge laulõ valikuga kuun) ja perän andkõ egäüts eräle helü!

NB Samast arvutist saa mitu kõrda hääletä külh, a vahepääl piät internetibrauseri kinni pandma ja 5 min uutma.

NB Avvuhindu loositas ka egä nätäl! 😉

Taad teedüst või egäüts edesi saata!

Laululist keväjäuutmist!
Triinu Laan
Uma Pido vidäjä

Head laulusõbrad!

Juba kuu aega on kestnud Uma Pido laulude valimise kampaania. Hääletanud on 280 inimest kokku 9 Eesti maakonnast ja ka välismaalt. Aktiivsemad on olnud Umal Pidol käinud lauljad naised ja hääletanuid on kõigist vanusegruppidest. Aitäh neile!

V Uma Pido laulukava tuleb just selline, nagu rahvas tahab – selleks saab oma hääle anda igaüks veel terve märtsikuu jooksul. Vaata www.umapido.ee!

Aga see hääletus ei ole mõeldud vaid lauljatele, vaid igale inimesele, kelle jaoks omakandi keeles kõlavad laulud tähtsad on! Iga hääl loeb! Igaüks peab hääletama isiklikult – kahjuks ei saa me arvestada rahvamaja juhi, ringijuhi, koorivanema jne täidetud ankeeti suurema grupi eest eest… Tehke sõprade, sugulaste või omakandi inimestega juutuubi-disko (st tutvuge laulude valikuga koos) ja pärast hääletage igaüks eraldi!

NB Samast arvutist saab mitu korda hääletada küll, aga vahepeal peab internetibrauseri kinni panema ja 5 min ootama.

NB Avvuhindu loositakse ka iga nädal!

Seda infot võib igaüks jagada!

Laululist kevadeootust!
Triinu Laan
Uma Pido projektijuht